Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
385  pan. 16; kwatera IIIC
009303
Chamaecyparis lawsoniana 'White Spot' Krüssm. 1979 {D.T. Poulsen 1943}
[Sport Ch. lawsoniana 'Monumentalis Nova']
Cyprysik Lawsona 'White Spot'
Odmiana do 5 m wysokości, kolumnowa, luźno ugałęziona, rośnie silnie. Rozgałęzienia krótkie i lekko przewisają. Młode pędy żółtokremowe lub tylko żółtokremowo upstrzone, później białe, szybko tracą barwę; jesienią niebieskawozielone. U p r .: wymagania niedostatecznie u nas poznane, prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Boskoop, giełda 1993.