Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
389 pan. 16; kwatera IIIC
010720
Fagus sylvatica 'Rohanii' {V. Masek, Czechy 1888/1905 (1908?)}
[F. sylvatica 'Quercifolia' + × F. sylvatica 'Brocklesby'] lub za V.Masek [F. sylvatica
'Asplenifolia' × F. sylvatica 'Atropurpurea']
syn.: Fagus sylvatica atropurpurea Rohani Körb. 1894, Fagus sylvatica Rohani Mašek 1894, Fagus sylvatica
'Interrupta'?
Buk pospolity 'Rohanii'
D r z e w o rosnące powoli, w młodości o wyprostowanym pokroju. L i ś c i e sezonowe, zmienne, węższe, wydłużone, głęboko i nieregularnie powcinane, na wiosnę ciemnoczerwone, później zielonopurpurowe; przy ogonku wcięcia mogą dochodzić aż do nerwu głównego.Cie k a w o s t k a: u okazów młodych, na długopędach liście są często silnie zniekształcone, z wyraźnie oddzielonymi fragmentami blaszki, połączonymi tylko nerwami to tzw. abortacje, ascidia lub chorizje. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Odmiana rzadko u nas spotykana, mało dekoracyjna. Nazwana została w Czechach, ku czci francuskiego emigranta księcia Camillo Rohana. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.