Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
39 pan. 1a; kwatera VIA
008344
Salix repens 'Voorthuizen'
Wierzba płożąca 'Voorthuizen'
Płożący się, karłowaty k r z e w 0,2 - 0,4 m × 1,5 m, rosnący powoli, o cienkich pędach, gęsto pokrytych włoskami. L i ś c i e sezonowe, mniejsze niż u gatunku, do 2,5 cm, eliptyczne, ciemnozielone, od spodu pokryte jedwabistymi i srebrzystymi włoskami, okrągławe, całobrzegie lub odlegle, drobno piłkowane. K w i a t y (kotki) w IV/V, przed liśćmi, srebrzyste, liczne, mniejsze niż u gatunku. U p r .: mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkółka Pojemnikowa E. J. Grąbczewscy - 1993.