Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
392 pan.16  21b; kwatera IA, IIIC
003418
Thuja occidentalis 'Holmstrup' A.M.Jensen 1951 {A.M. Jensen <1951)}
syn.: Thuja occidentalis 'Holmstrupensis' hort., Thuja occidentalis 'Holmstrupii'
Żywotnik zachodni 'Holmstrup'
Odmiana ma pokrój regularnie wąskostożkowy, gęsty, do 3 - 4 m wysokości, rośnie wolno. Zabarwienie pędów jasnozielone, zimą zwykle brązowawe. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); cenna na żywopłoty i szpalery. P o c h .: Szkółka Krzewów E. Pudełek, Pisarzowice 1988.