Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
394 pan. 16; kwatera IIIC
004458
Thuja occidentalis 'Wareana Lutescens' Hesse 1884
{Herm. A. Hesse Baumsch. <1884}
syn.: Thuja occidentalis var. lutescens Hesse, Thuja occidentalis 'Lutescens' Bailey 1892
Żywotnik zachodni 'Wareana Lutescens'
K r z e w do 3 - 4 m wysokości (w Anglii do 7 m), regularnie jajowatostożkowaty lub stożkowaty, rośnie dość wolno. Boczne, często pionowe, rozgałęzienia liczne, krótkie i wachlarzykowate zagęszczają koronę na zewnątrz. Zabarwienie pędów jest początkowo jasnożółte, jesienią płowieje, w zimie staje się bladożółtawobiałe. Odmiana o bardzo ładnym pokroju, ale o barwie mniej złocistej niż u np.: T. occidentalis 'Lutea' {USA <1881}, 'Varvaeneana' {Varvaen <1862} 'Aurescens' {Wróbl. ex Browicz ex Bugała 1932}. P o c h .: Szkółka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarował K. Kulas 1988.