Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.14  16  20
4 pan.:1a  2  3  5  9  12  14; kwatera:VIA, XIA, XIIA, XIIB, XIII :
002821
Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum' {A Waterer <1850} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'Catawbiense Grandiflora'
æanecznik 'Catawbiense Grandiflorum'
K r z e w 4 - 5 m wysokoci, wyprostowany, zwarty i ronie szybko. L i c i e wielosezonowe 10 - 13 × 3,5 - 4,5 cm. K w i a t y w V/VI, 5 - 7,5 cm red., liliowe (77B-C); cźtki æó³toczerwone do oliwkowoæó³tych; brzeg p³atków lekko pofalowany; nitki prźcików jak p³atki, nitka s³upka ciemniejsza; zebrane po 12 - 20 w kuliste kwiatostany 13 - 15 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od 80 lat. Odmiana oznaczona przez A. Wźg³owskiego.
P o c h .: nn - <1928.