Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
40  pan.:1a  21b; kwatera: IA, IIIC, VIB
007219
Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich' {H. Hachmann /1950}
Irga wierzbolistna 'Parkteppich', syn.: Irga wierzbolistna odm. Parkowy Dywan
K r z e w p³oæ±cy siź szeroko, oko³o 30-60 cm wysokoci. L i c i e wielosezonowe, wyd³uæone, 2,5 - 3 cm × 1,2 cm, b³yszcz±ce, ciemnozielone, spodem gźsto pokryte we³nistymi w³oskami. O w o c e nieliczne, jasnoczerwone. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). . Z a s t .: ze wzglźdu na d³ugie, ciel±ce siź pźdy, odmiana zalecana na zimozielone okrywy i do prowadzenia jako pó³pn±cze przy murze lub cianie. P o c h .: Szkó³ka Pojemnikowa E. J. Gr±bczewscy ofiarowa³ J. Gr±bczewski - 1991,1993.