Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
400 pan. :16

Carex plantaginea

Turzyca babkowata