Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
406  pan.16; kwatera IIIC
014071
Carpinus betulus 'Fastigiata' {Niemcy <1883}
syn.: Carpinus Betulus fastigiata hort. ex G.Nicholson 1883, Carpinus betulus pyramidalis Jägg. ex Beissn.
1884, Carpinus erecta hort. ex Späth 1921
Grab pospolity 'Fastigiata', syn.: Grab pospolity odm. stożkowata, Grab zwyczajny odm. stożkowata
Odmiana drzewiasta, podobna do C. betulus 'Columnaris', ale o pokroju regularnie stożkowatym lub wrzecionowatym, z długim pędem wierzchołkowym (!), rośnie szybciej i wydaje nasiona ('Columnaris' nie owocuje). W późniejszym wieku korona jest nadal zwarta, ale poszerza się; zbudowana jest z wielu skośnie ku górze skierowanych gałęzi. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Boskoop, giełda 1993.