Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
PL
41 pan.: 1a 2 26; kwatera V
003576
Acer campestre L. 1753
Sekcja Platanoidea
syn.: Acer campestre ssp. leiocarpon (Wallr.) Pax 1890, Acer campestre ssp. marsicum (Guss.) Hayek 1921,
Acer campestre var. hebecarpum DC. 1824, Acer heterolobum Opiz 1825, Acer tomentosum var. serotinum Kit.
1864, Acer vulgare Borkh. 1793
Klon polny, syn.: Paklon
D r z e w o lub k r z e w rozdzielnop³ciowe, jednopienne, 10 -15(20) m wysokoci, o gźstej i zaokr±glonej koronie, ronie powoli. Pźdy br±zowe, czźsto z narolami korkowymi. L i c i e sezonowe 5-8 (12) cm red., (3)5-klapowe, klapy ca³obrzegie lub s± klapowane; ogonek liciowy z sokiem mlecznym; jesieni± jaskrawoæó³te. K w i a t y w V/VI, wraz z rozwojem lici, bardzo miododajne, zielonkawoæó³te; zebrane w szczytowych podbaldachach. O w o c e w VIII/IX, poziomo rozpostarte dwuskrzydlaki. W y s t .: Europa poza rejonami pó³nocnymi, p³n.-zach. Afryka, Kaukaz i p³d.-zach. Azja. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), toleruje gleby przeciźtne, znosi niewielkie zasolenie, odporny na suszź i bardzo cienioznony. Jeden z lepszych klonów na formowane æywop³oty i szpalery. O k a z y   n a j w i ź k s z e w Polsce: Dobrzyca 20/451/311, Warszawa 15/345/202, 24/331/190, Szczawnica 23/319/204, Tyczyn 23/310/192 i w okolicach W r o c ³ a w i a : Æerków, gm. Brzeg Dolny 17/360; Pakos³awice, gm. Cieszków 23/310; Kźb³owice, gm. K±ty Wroc³awskie 22/290. P o c h .: stanowisko naturalne - < 1960.