Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
413  pan.16; kwatera IIIC
003705
Cornus alba 'Späthii' Späth 1884 {Späth <1884/1889}
syn.: Cornus alba 'Spaethi', Cornus alba var. Spaethi Späth 1884
Dereń bia³y 'Späthii', syn.: Dereń bia³y odm. Spaetha
Odmiana bardzo podobna do C. alba 'Gouchaultii' i czźsto z ni± mylona lub utoæsamiana. Ronie jednak wolniej i ma m³ode l i c i e br±zowawe nie róæowe na brzegu (jak u 'Gouchaultii'); niektóre licie ca³kiem æó³te. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas 1991.