Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
419 pan. 16; kwatera IVF
010755
Acer 'Silver Vein' {Hillier & Sons ok. 1960}
[A. davidii 'George Forrest' × A. pensylvanicum 'Erytrocladum']
syn.: Acer × conspicuum 'Silver Vein'
Klon 'Silver Vein'
Małe d r z e w o, do 10 m wysokości w Anglii, słabo ugałęzione, o długich liściach 12-20 × 10 - 15 cm, lekko 3-klapowych i pędach zielonych z licznymi srebrnobiałymi, podłużnymi smugami (!). U p r .: mrozoodporność niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C); odmiana ozdobna dzięki „wężowej” korowinie i dużym liściom. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.