Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.150
42 pan.: 1a  1b  2  3  9  10  11  12  13  15  16  17  18  19  20  23  24  25
kwatera: IIIC, IIID, IIIE, IIIH, IIIJ, VIA-B, VIII, XIIA;
004241
Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' Siebold et. Zucc. 1844 {Japonia}
syn.: Chamaecyparis pisifera 'Squarosa Veitchii' hort., Chamaecyparis pisifera var. squarrosa Beissn.,
Chamaecyparis pisifera squarrosa veitchii hort., Chamaecyparis pisifera Veitchii hort. (b³źdnie),
Chamaecyparis squarrosa leptoclada Endl.1847, Cupressus squarrosa L. et K.Koch.1873, Retinispora
leptoclada
Zucc. ex Gordon 1862, Retinispora lycopodioides Gordon non Standish, Retinispora squarrosa hort.
ex Carričre, Retinispora squarrosa Siebold et Zucc. 1842
Cyprysik groszkowy 'Squarrosa'
Odmiana typu m³odocianego, pocz±tkowo krzaczasta, gźsta, „napuszona” z szybko formuj±cym siź przewodnikiem. Pó¼niej drzewo 10-20 m wysokoci, z prostym pniem, koron± przerzedzon± i szeroko odstaj±cymi konarami. Zabarwienie ogólne srebrzystoszare. Ga³±zki pokryte wy³±cznie miźkkimi, p³askimi i bardzo w±skimi ig³ami 5-7 × 0,5 mm. U p r .: odmiana b. mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat, najwiźksze okazy rosn± na kwaterach: IIID 14/140 i 20/157 oraz na XIIA 20/193. P o c h .: nn - <1928; M. Wilczkiewicz (?) - ok. 1980.