Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
422  pan. 16; kwatera: IVD, IVF
009255
Cornus amomum Mill. 1768
syn.: Cornus coerulea Lam. 1786, Cornus cyanocarpus Moench. 1785, Cornus sericea L. 1771 p.p., Swida
amomum
(Mill.) Small
Dereń b³źkitny
K r z e w do 3 m wysokoci, z rozpostartymi ga³źziami. P ź d y ciemnowiniowe. L i c i e do 5 -12 cm d³., jajowatoeliptyczne, ciemnozielone, spodem janiejsze z br±zowymi w³oskami. K w i a t y w V-VI, kremowe w gźstych, p³askich kwiatostanach do 6 cm red. O w o c e ciemnoniebieskie, szaroniebieskie do czź¶ciowo bia³ych. W y s t .: wsch. regiony USA. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). W uprawie w Anglii od 1658 r., w Polsce od 1810 r. Z a s t .: krzew o oryginalnych, ozdobnych owocach, niekiedy stosowany jako podk³adka dla odmian i rzadkich gatunków Cornus. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1993; OB Northampton - 1994.