Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
424 pan. 17; kwatera IIIF
009357
Idesia polycarpa var. vestita Diels
Idesja wielkoowockowa odm. omszona
D r z e w o podobne do I. polycarpa, ale młode l i ś c i e gęsto od spodu omszone, a owoce ceglastoczerwone. W y s t .: Chiny Sichuan, w górach powyżej 2400 m n.p.m. U p r .: bardziej mrozoodporna od gatunku, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarował J. Tumiłowicz - 1993.