Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
427 pan. :17

Aconitum carmichaelii

Tojad Fischera