Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
43 pan. 1a; kwatera VIB
007093
Taxus × media Rehder 1923 {T.D. Hatfield ok. 1900}
[T. cuspidata × T. baccata]
Cis pośredni
K r z e w do 3 m wysokości, o prosto wzniesionych gałęziach i cechach pośrednich rodziców, rośnie stosunkowo szybko wzrost silniejszy od T. baccata. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Park w Krasiczynie ofiarował J. Piórecki - 1990.