Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
430 pan. :17

Carex siderosticha 'Variegata'

Turzyca szerokolistna 'Variegata'