Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
433 pan. 17; kwatera IIIF
010718
Fagus sylvatica 'Rohan Gold' Hoey Smith 1973 {Arb. Trompenburg 1968}
[siewka F. sylvatica 'Rohanii' × ?]
Buk pospolity 'Rohan Gold'
Wygl±da podobnie do odmiany F. sylvatica 'Rohanii', ale ma l i c i e æó³te i ronie wolniej. Latem l i c i e czasem s± uszkadzane przez s³ońce i br±zowiej±. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.