Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
457 pan.17; kwatera IIIC
008451
Pyracantha 'Kütayi' {Turcja ?}
[selekt z natury ?]
syn.: Pyracantha coccinea var. kuntayi, Pyracantha 'Kuntayi', Pyracantha 'Kuetay'
Ognik 'Kütayi'
K r z e w po 10 latach uprawy 1,5 × 2 m, bardzo gźsty, zwarty, p³asko kulisty. P ź d y z mocnymi bocznymi cierniami, takæe krótkopźdy ciernisto zakończone. L i c i e wielosezonowe, ale w naszym klimacie najczź¶ciej sezonowe, 1,2 - 8 × 0,5 - 3 cm, ciemnozielone i b³yszcz±ce, skórzaste, karbowanopi³kowane. K w i a t y w V/VI, bia³e, drobne 5-krotne, zebrane w gźste podbaldachy. O w o c e w VIII/IX, liczne, pomarańczowe, 0,8 -1 cm red., lekko sp³aszczone, dekoracyjne. U p r .: zad. mroz. (- 26 °C), wymaga stanowisk ciep³ych i os³oniźtych. P o c h .: Szkó³ka Pojemnikowa E. J. Gr±bczewscy ofiarowa³ Jan Gr±bczewski - 1991.