Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
47 pan.: 1a  2  3  22; kwatera: IIA, VIA, VIII
002819
Rhododendron 'Catawbiense Album' {A. Waterer sen. <1896} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
æanecznik 'Catawbiense Album'
K r z e w 3 - 4 m wysokoci wyprostowany, szeroki, gźsto uga³źziony do samej ziemi, ronie szybko. L i c i e wielosezonowe, ³adne. K w i a t y w V/VI, 5 - 6 cm red., w p±ku delikatnie liliowe (73D), pó¼niej bia³e; cźtki delikatne, æó³tozielone do br±zowych; zebrane po 16 - 20 w zwarte, okr±g³e kwiatostany. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. Wraæliwy na chorobź grzybow± powoduj±c± zamieranie p±ków kwiatowych. P o c h .: nn - <1928; Firma Herm. A. Hesse, Weener ofiarowa³a rodzina Oheimbów - 1984.