Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
480 pan.:18  19  23; kwatera IIIE
010716
Fagus sylvatica 'Bornyensis' Simon-Louis {Francja ok. 1870}
Buk pospolity 'Bornyensis'
D r z e w o o szerokostożkowatym pokroju, prostym pniu z przewodnikiem i długich, lekko pofalowanych, kaskadowo zwisających gałęziach. L i ś c i e sezonowe, ciemnozielone. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Nazwa odmiany pochodzi od miejscowości Borny we Francji, gdzie został znaleziony pierwszy okaz. P o c h .: ze starego, nie istniejącego już okazu w Wojsławicach ofiarował i szczepił T. Bojarczuk - 1998.