Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
484 pan.: 18  23; kwatera IIIE
004256
Ginkgo biloba 'Pragensis' Krouman 1969 {Czechy <1969}
syn.: Ginkgo biloba 'Praga' hort., Ginkgo biloba 'Pragense' hort., Ginkgo biloba pragensis, Ginkgo biloba
'Pragensis' hort.
Mi³orz±b dwuklapowy 'Pragensis', syn.: Mi³orz±b dwuklapowy odm. Praga
Rolina mateczna znajduje siź w uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym w Pradze. Szczepiona na pniu ma pokrój w zarysie kulisty do kopulastego lub parasolowaty, czź¶ę ga³źzi uk³ada siź horyzontalnie, a czź¶ę ma tendencjź do zwisania w dó³; przewodnika brak lub wykszta³ca siź trudno; ronie wolno. Z a s t . : odmiana dla kolekcjonerów i do ma³ych ogrodów. Czasem okrelana jest jako Ginkgo biloba 'Pendula'. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: AR Poznań ofiarowa³a S. Korszun - 1999.