Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
487 pan.: 18  19  22; kwatera IIA, IIIE
004322
Picea abies 'Inversa' Gordon 1862 {R.Smith <1862}
syn.: Abies excelsa inverta Gordon 1862, Abies inverta hort., Picea abies f. inversa (Beissn.) Rehder, Picea
abies
'Inverta', Picea excelsa var. inversa hort.
Świerk pospolity 'Inversa', syn.: Świerk pospolity odm. odwrócona
Odmiana najczęściej szczepiona na wysokim pniu, wtedy gałęzie główne i boczne zwisają prostopadle do ziemi. Pokrój bardzo wąski. Koronę można podwyższyć przez podwiązywanie gałązek do palika. Szczepiona na niskiej podkładce ścieli się po ziemi. Podobne odmiany: Picea abies 'Pendula', syn. P. abies var. pendula (Claws) Rehder i inne z nazwami dwuczłonowymi, np. P. a. 'Pendula Bohemica' {Simon około 1910 r.}, P. a. 'Pendula Major' {S.Louis przed 1868}, syn. P. a. pendula major (Beissn.) den Ouden. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Boskoop, giełda - 1993.