Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
490  pan.: 18 20; kwatera: IIA, IIB
004246
Cryptomeria japonica 'Elegans' Nelson 1866 {Th. Lobb 1854}
syn.: Cryptomeria elegans Veitch., Cryptomeria gracilis hort. non Siebold, Cryptomeria japonica 'Yawara-sugi',
Cryptomeria japonica 'Yawa-sugi' Beissn. 1909, Cupressus elegans Jackob-Makoy
Szydlica japońska 'Elegans'
D r z e w o w Anglii do około 22 m wysokości, w Polsce brak starych okazów uprawianych w gruncie. Jest to odmiana typu młodocianego, z miękkimi igłami do 25 mm dł., wąskimi i mocno spłaszczonymi. U p r .: prawdopodobnie ndost. mroz. (18 °C) lub dość mroz. ( - 20,5 °C), wymaga jednak starannego okrywania na zimę, nawet w najcieplejszych regionach kraju; w Polsce najczęściej bywa uprawiana w szklarniach. P o c h .: OB Praga-Troja 1989.