Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot. 64
5 pan.1a; kwatera: VIA, XIA, XIIB;
010917
Rhododendron 'Annedore' {Firma T.J.R. Seidel <1900} (Gr. 2a Catawbiense)
[R. catawbiense × ?]
syn. Rhododendron 'Annedore Seidel', Rhododendron 'Lady Armstrong'
æanecznik 'Annedore'
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, kulisty i zwarty. L i c i e wielosezonowe 11 - 12 × 45 cm, skórzaste i ciemnozielone. K w i a t y  w  V/VI, 6 - 7,5 cm red., jaskrawokarminowoczerwone (67 B-C), z wyra¼nie jasn± gardziel± i delikatnymi ochrowymi cźtkami na rodkowym, górnym p³atku; zebrane po 16 - 20 w kuliste kwiatostany 11 - 14 cm red. U p r .: bardzo mroz. (> - 29 °C); w Wojs³awicach w uprawie od ponad 70 lat. Odmiana nazwana imieniem siostry T.J. Hermanna Seidla. P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - <1928, 1994.