Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.128
505 pan.:19 22; kwatera: IIA, IIIB;
007823
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' D. Hill {Asger M. Jensen, Thomsen/D. Hill Nurs.}
syn.: Juniperus horizontalis 'Blue Moon' Thomsen
Ja³owiec p³oæ±cy 'Blue Chip'
Bardzo gźsty k r z e w o ga³źziach lekko podnosz±cych siź ku górze. I g ³ y srebrzystoszare, jesieni± lekko fioletowe, krótkie, 2-5 mm d³., na m³odych pźdach ³uskowate. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdobnych A. Końca, Zgierz - ofiarowa³ A. Końca 1991; Ogród Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowa³a £. Swi³³o - 1993.