Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
512  pan.:19 20 ; kwatera IIIE
008762
Betula pendula 'Golden Cloud'
Brzoza brodawkowata 'Golden Cloud'
Wygl±da prawie identycznie jak gatunek, ale ma licie d³ugo intensywnie æó³te i wyra¼nie mniejsze, ronie bardzo powoli. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); licie czźsto uszkadzane s± przez s³ońce, dlatego zaleca siź stanowiska pó³cieniste. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1991.