Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
515 pan.: 20; kwatera IIIB
003556
Viburnum opulus 'Nanum' {Francja ok. 1841}
syn.: Viburnum opulus f. pygmeum hort.
Kalina koralowa 'Nanum'
Nie kwitnący k r z e w, bardzo gęsty, zwarty, kulisty, do 50 - 100 cm średnicy, starsze okazy szersze niż wyższe. L i ś c i e sezonowe, mniejsze niż u gatunku. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Interesująca z pokroju odmiana do małych ogrodów. P o c h .: OBUWr Wrocław - 1993.