Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
516  pan. 20; kwatera IIIB
009251
Callicarpa bodinieri var. giraldii Rehder 1934
syn.: Callicarpa giraldii Hesse ex C.K.Schneid., Callicarpa Giraldiana hort., Callicarpa giraldiana Hesse ex
Rehder, Callicarpa giraldiana var. subcanescens Rehder
Piźknotka Bodiniera odm. Giralda, syn.: Kalikarpa Bodiniera odm. Giralda, Po³adnia Bodiniera odm. Giralda
K r z ew w uprawie do 1,5-2 m wysokoci, w ojczy¼nie do 3 m. L i c i e ma sezonowe, eliptyczne lub eliptycznojajowate 5-12 cm d³., u nasady klinowate, na szczycie zaostrzone, z±bkowane, spodem tylko na nerwach kźpkowato pokryte w³oskami i ogruczolone, z wierzchu nagie. K w i a t y w VII-IX, liczne, jasnofioletowe, na trzonkach (jak ogonki liciowe) 5-15 mm d³., zebrane w gźstych wierzchotkach 2-3 cm red. O w o c e w końcu IX -XI i d³ugo utrzymuj± siź na krzewie, 3 mm red., kuliste, liczne, fioletowe (!). W y s t .: rod. i zach. Chiny. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), wymaga miejsc ciep³ych, os³oniźtych, gleb æyznych; powinna byę sadzona w grupie po kilka krzewów, wtedy owocuje obficiej (zapylenie krzyæowe). Z a s t .: niespotykany u innych rolin kolor licznych owoców (!) jest natychmiast zauwaæalny w ogrodzie. Bardzo cenny krzew do uprawy w najcieplejszych regionach kraju. cenny do jesiennych zestawień kolorystycznych oraz na suche bukiety. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1993; OB Wroc³aw 1999.