Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
518  pan. 20; kwatera IIIB
009256
Callicarpa bodinieri 'Profusion' {T. van Veen & Zonen}
[C. bodinieri var. giraldii × ? (siewka)]
Piźknotka Bodiniera 'Profusion', syn.: Kalikarpa Bodiniera 'Profusion', Po³adnia Bodiniera 'Profusion'
K r z e w o wzrocie s³abszym od gatunku. L i c i e ma sezonowe, m³ode br±zowe lub br±zowopurpurowe. K w i a t y bladoróæowe. O w o c e we IX - XI, liczne, nieco wiźksze od gatunku, 3-4 mm red., ciemnofioletowe (HCC033/1), zebrane po 30-40 (!) razem. Z a s t .: najwartociowsza odmiana wród piźknotek, ze wzglźdu na obfite owocowanie juæ w m³odym wieku i oryginalnej barwy owoce. Niezbźdna w kaædym zimowym ogrodzie. Owocuj±ce ga³±zki s± cennym materia³em do wi±zanek i dekoracji rolinnych. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1994.