Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
525 pan. :20

Coreopsis verticillata

Nachyłek okółkowy