Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
528  pan.:20  25 ; kwatera: A/1, A/2, IIIE
010751
Catalpa × erubescens 'Purpurea' {A. Waterer <1886}
[(C. ovata × C. bignonioides) × ?]
syn.: Catalpa bignonioides var. purpurea hort. ex Rehder 1900, Catalpa kaempferi, Catalpa ovata atropurpurea
hort., Catalpa bignonioides 'Purpurea', Catalpa teasi Dode
Surmia porednia 'Purpurea', syn.: Surmia porednia odm. purpurowa
D r z e w o o koronie szerokoroz³oæystej, ronie do¶ę powoli. L i c i e sezonowe, podobne do C. ovata, jajowate 20-40 cm d³., z 3 p³ytkimi, szpiczastymi klapami, m³ode czarnopurpurowe, potem ciemnozielone, z wierzchu z ciemnymi gruczo³kowatymi plamami. K w i a t y w VI-VIII, 3-3,5(5) cm red., bia³e z æó³tymi i purpurowymi cźtkami, liczne, zebrane w proste wiechy do 20-30 cm d³. O w o c e str±ki do 40 cm d³. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1991, 1996.