Spis panoram   Mapa panoram   Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
529 pan. 20; kwatera IIIE
014725
Juniperus horizontalis 'Agnieszka' Gr±bczewski 1995 {J. Gr±bczewski 1971/1978}
syn.: Juniperus horizontalis 'Agnes' hort.
Ja³owiec p³oæ±cy 'Agnieszka'
Dobrze krzewi±ca siź odmiana dorastaj±ca na wysoko¶ę do 30 cm, o stalowoniebieskich ig³ach. Przypomina Juniperus sabina 'Tamariscifolia'. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), odmiana bardzo wartociowa, godna czźstego stosowania. P o c h .: ofiarowa³ Zwi±zek Szkó³karzy Polskich - 1999.