Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
532 pan.: 20  22; kwatera: IIA, IIIE
007808
Ulmus 'Jacqueline Hillier' {Selly Park/Hilliers Nursery 1966/1967}
[(U. glabra × U. carpinifolia lub U. plotii) × ? siewka]
syn.: Ulmus minor 'Jacqueline Hillier', U. × elegantissima Horw., U. × hollandica 'Jacqueline Hillier'
Wi±z 'Jacqueline Hillier', syn.: Wi±z holenderski odm. 'Jacqueline Hillier'
K r z e w po 25 latach 3,5 × 5 m, po 10 latach 1,5 - 1,8 m rednicy, pó³kulisty, w m³odoci gźsty, starsze okazy lu¼niejsze, parasolowate i rosn± powoli. P ź d y cienkie, zygzakowate. L i c i e sezonowe, niesymetryczne, ma³e, 2,3 - 4 × 1,0 - 1,8 cm, eliptycznolancetowate, niesymetryczne, podwójnie pi³kowane, szorstkie, z wierzchu ciemnozielone, od spodu sinawozielone z wyra¼n± siatk± nerwów, u³oæone gźsto, skrźtolegle, w 2 rzźdach wzd³uæ ga³±zek, ³ukowato wygiźte w literź V wzd³uæ nerwu g³ównego; jesieni± zielone i utrzymuj± siź aæ do zimy. Kwiatów zwykle brak. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), bez specjalnych wymagań w stosunku do gleby i stanowiska. Malowniczy, kar³owaty krzew do ma³ych ogrodów i do uprawy w pojemnikach. P o c h .: Dendrologickį Zahrada VŚOZ Prłhonice - 1989; Boskoop, gie³da - 1993.