Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
533 pan.: 20  22; kwatera IX
007089
Taxus baccata 'Dovastoniana' Leight. 1841 {J.Dovaston 1777}
syn.: Cephalotaxus umbraculifera Siebold 1847, Taxus baccata var. dovastoniana Leight., Taxus baccata
dovastoniana
Lindl. et Gordon, Taxus baccata dovastonii Lindl. et Gordon, Taxus disticha Henkel ex K.Hochst.
1865, Taxus dovastonii hort., Taxus horizontalis hort., Taxus pendula hort., Taxus umbraculifera hort.
Cis pospolity 'Dovastoniana'
Ma³e drzewo lub niewysoki k r z e w, czźsto o pokroju drzewkowatym, z wyra¼nym pniem, d³ugimi, prawie horyzontalnie rozpostartymi ga³źziami, z których kurtynowo zwisaj± ga³±zki boczne.     I g ³ y w i e l o s e z o n o w e 2,0 - 3,5 cm × do 3 mm, ciemnozielone, najszersze w dolnej czź¶ci i stopniowo zwźæaj± siź w ostry wierzcho³ek; u³oæone s± nieregularnie mniej lub bardziej zakrywaj±c pźd. Up r .: odmiana dekoracyjna, ale zad. mroz. ( - 26 °C). C i e k a w o s t k i : w 1977 r. odmiana zosta³a kupiona przez J. Dovastona (st±d nazwa) od miejscowego szewca za 6 pensów. P o c h .: F. Oheimb - <1928 r. (pomiar w 2000 r. jeden tylko okaz 11/117).