Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
534 pan. 20; kwatera IIB
004313
Larix decidua 'Repens' C.Lawson 1836 {Anglia ok. 1825}
syn.: Larix europea repens Willk. 1887, Larix decidua var. repens (Laws.) Henkel et Hochst.
Modrzew europejski 'Repens'
Karłowata odmiana o gałęziach płożących się po ziemi, rośnie powoli. Szczepiona na wysokim pniu nie wytwarza przewodnika, ale drzewko o łukowato zwisających gałązkach. Można podwyższać koronę przez podwiązywanie ku górze, jednego, młodego pędu do palika. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), atrakcyjny do ogrodów przydomowych i skalnych, ale często atakowany przez mszycę wełniankę. P o c h .: Szkółka Pojemnikowa E.J. Grąbczewscy, Warszawa ofiarował J. Grąbczewski - 1993.