Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
547 pan. 21a; kwatera: IIC, IIIC
004435
Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata' Fisher ex Veitch 1881
{Fisher, Son & Sibray <1881}
syn.: Taxus baccata fastigiata aureomarginata Fisher ex Veitch, Taxus baccata fastigiata grandis Dallim. et
Jacks., Taxus baccata pyramidalis aureo-marginata hort., Taxus hibernica grandis Fisher et Son et Sibray
Cis pospolity 'Fastigiata Aureomarginata'
Odmiana mźska o pokroju kolumnowym, wrzecionowatym, z wiekiem rozszerza siź, ale mniej od T. baccata 'Erecta Aureovariegata'. G³ówne pźdy wyprostowane i u³oæone gźsto, ga³±zki boczne bardzo krótkie. I g ³ y 2,5 - 3 cm d³., intensywnie z³ocistoæó³te na obrzeæach, zw³aszcza na górnej stronie, staj± siź ¼niej jasnozielone; u³oæone s± promienicie i ³ukowato wygiźte w dó³. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1988; Rudziniec k. Gliwic ofiarowa³ P. Muras - 1989.