Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
549 pan. 21a; kwatera IIC
010945
Enkianthus subsessilis (Miq.) Makino
syn.: Andromeda nikoensis Maxim., Andromeda subsessilis Miq., Enkianthus nikoense (Maxim.) Makino
Enkiant szeroki
K r z e w 1 -3 m wysokoci, po 10 latach uprawy 0,5-0,6 m, wyprostowany, silnie rozga³źziony, ronie powoli. L i c i e sezonowe 2-3 × 1 -1,5 cm, ³opatkowate do eliptycznych, u podstawy d³ugo zaostrzone, lekko pi³kowane; nerw g³ówny z wierzchu pokryty bia³ymi w³oskami, od spodu br±zowymi; ogonek liciowy 1 -3 mm d³.; jesieni± efektownie æó³te, pomarańczowe i czerwone. K w i a t y pojawiaj± siź w V/VI po rozwiniźciu siź lici, s± bia³e, 5 mm d³., dzwonkowate; szypu³ki 2-3 cm d³. z bia³ymi w³oskami (!); zebrane po 5 -10 w zwisaj±ce grona. W y s t .: Japonia góry Honsiu. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), w uprawie od 1892. P o c h .: OB Porrentruy - 1993.