Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
55 pan.1a; kwatera VIB
003680
Catalpa bignonioides Walter 1788 'Aurea' {Francja <1877}
syn.: Catalpa bignonioides var. aurea Lavallée 1877
Surmia zwyczajna 'Aurea', syn.: Surmia bignoniowa odm. złocista
D r z e w o do 8 -10 m wysokości, o regularnej, szerokokulistej koronie nisko osadzonej na pniu, rośnie dość szybko. L i ś c i e sezonowe, do 20 cm dł., wydłużone, szerokojajowate, zwykle bez klap, spodem pokryte włoskami, krótko zaostrzone, u nasady sercowate; młode intensywnie żółte (!), później jasnozielone. U p r .: mrozoodporność niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie zad. mroz. ( - 26 °C). Z a s t .: cenna odmiana do sadzenia pojedynczo w zestawieniach kolorystycznych; obecnie często produkowana jako drzewo alejowe, wtedy szczepiona na wysokim pniu. P o c h .: Firma Herm. A. Hesse 1990.