Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
56  pan. 1a 8; kwatera VIB, XV
003698
Chaenomeles × superba (Frahm) Rehder 1920
[Ch. japonica × Ch. speciosa]
syn.: Chaenomeles Maulei C.K.Schneid. var. superba Frahm 1898, Pseudocydonia sinensis (błędnie)
Pigwowiec wspaniały, syn.: Pigwowiec pośredni, Pigwowiec chiński
K r z e w do 1,5 m wysokości, o wyprostowanym pokroju i dosyć gęsto ugałęziony; p ę d y sztywne, wzniesione. Li ś c i e sezonowe, zmienne. K w i a t y rozwijają się w IV, są duże, ciemnoczerwone lub amarantowoczerwone, zmiennej barwy, ostro piłkowane. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: nn.