Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
564 pan.21b ;kwatera IA
006346
Thuja occidentalis 'Woodwardii' Woodw. 1874 {Jacob Manning, Reading Nurs. <1872 ?}
syn.: Thuja occidentalis 'Woodward Globe' hort. USA
Æywotnik zachodni 'Woodwardii'
Odmiana kar³owata, kulista, w starszym wieku szerokokulista, gźsta, do 1 m wysokoci w USA, w Arnold Arboretum po 70 latach uprawy 2,5 m wysokoci i 5 m red. Pźdy ma p³askie, u³oæone prawie pionowo, obustronnie ciemnozielone, zim± lekko br±zowiej± jedynie ich końce. P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1988.