Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
572  pan.21b; kwatera IA
009064
Carpinus betulus 'Pendula' {Francja <1853}
syn.: Carpinus pendula Massé 1853, Carpinus betulus f. pendula G.Kirchn 1864
Grab pospolity 'Pendula', syn.: Grab pospolity odm. zwisająca, Grab zwyczajny odm. zwisająca.
D r z e w o o parasolowatym, kopulastym pokroju i gałęziach początkowo ustawionych poziomo, potem zwisających jak u Betula pendula 'Youngii', rośnie dość powoli. Odmiana ta bywa szczepiona na wysokim pniu lub przewodnik może być formowany przez podwiązywanie pędu do palika. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Boskoop, giełda 1993.