Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
574 pan. 21b; kwatera: IA, IIIF, XIIA
010879
Rhododendron auriculatum Hemsl. 1889
Subg. Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Auriculata
æanecznik uszkowaty
K r z e w 2 - 3 m wysokoci, w ojczy¼nie drzewo oko³o 6 m wysokoci, silnie wyprostowany i szybko rosn±cy. K o r a szarobr±zowa i szorstka. M³ode pźdy pokryte gruczo³kowatymi i tarczowatymi w³oskami. L i c i e wielosezonowe 15 - 20 (30) × 4,5 - 8,0 cm, lancetowate, u podstawy „uszkowate” (st±d polska nazwa), na wierzcho³ku zaokr±glone i z wyrostkiem; m³ode spodem, szczególnie na nerwach, silnie pokryte gruczo³kowatymi w³oskami, pó¼niej mniej lub bardziej nagie; ogonek liciowy 13 cm d³., gźsto gruczo³kowato ow³osiony. K w i a t y w VI - VII (!), 7 -10 cm red., silnie pachn±ce, lejkowate, 7-p³atkowe, bia³e do jasnoróæowych, w gardzieli zielonkawe; 14 prźcików 3 cm d³., kielich 2 mm d³., lekko ogruczolony; zebrane po 6 -15 w kuliste kwiatostany. W y s t .: Chiny Sichuan, Guizhou, Hunan. U p r .: ndost. mroz. (-18 °C), w Wojs³awicach kwitnie i ronie zdrowo, ale jest corocznie okrywany na zimź. P o c h .: OB PAN Warszawa-Powsin - 1995; Rhododendronpark Bremen - 1995.