Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
577 pan.21b; kwatera IA
008437
Lonicera henryi Hemsl.
syn.: Lonicera acuminata Wall.
Suchodrzew Henry'ego
P n ± c z e 4-6 (8) m wysokoci, o silnie wyd³uæonych, cienkich i br±zowych pźdach, s³abo wij±cych siź lub pe³zaj±cych po ziemi, gźsto pokrytych szczeciniastymi w³oskami. L i c i e wielosezonowe lub czź¶ciowo zielone w zimie, pod³uænie lancetowate, æywo zielone,- 9 × 2,5-3 cm, ostro zakończone, orzźsione i spodem wzd³uæ nerwu pokryte w³oskami. K w i a t y w VI-VII, do 2 cm d³., æó³tawe do czerwonych, na szczytach pźdów. O w o c e kuliste, czarne, jagody. W y s t .: Chiny.
U p r .: mroz. ( - 29 °C); stanowiska pó³cieniste do cienistych, gleby próchniczne wilgotne, przepuszczalne. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie - 1989.