Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
fot.231
581 pan. :22

Veratrum album var. lobelianum

Ciemiężyca zielona