Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
582 pan. 22: kwatera: IIA, IIIF
006902
Menziesia pilosa (Michx.) Juss.
syn.: Azalea pilosa Michx., Menziesia ferruginea var. Sims, Menziesia globularis Salisb.
Menziesia orzźsiona
K r z e w 1 -2 m wysokoci, o pźdach wyprostowanych, z nielicznymi w³oskami. L i c i e sezonowe, 3 - 5 cm d³., eliptyczne, brzegiem orzźsione, z wierzchu sk±po pokryte w³oskami, od spodu omszone i niebieskawe. K w i a t y w V - VI, 6 - 8 mm d³., æó³tawobia³e do pomarańczowych, dzwonkowate, liczne i d³ugo kwitn±ce, zwisaj± na końcach pźdów na szypu³kach d³. 1 - 2 cm. W y s t .: wsch. czź¶ę Ameryki P³n. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C); wymaga takich samych warunków uprawy jak azalie. P o c h .: Forstbotanischer Garten Tharandt 1992.