Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
583 pan. 22; kwatera IIA
002836
Rhododendron 'Doubrava' {B. Kavka i wsp. 1974} (Gr. 29a Azalie Kiusianum)
[R. kiusianum 'Amoenum' × R. yedoense var. poukhanense]
Azalia 'Doubrava'
K r z e w oko³o 0,5 × 1 m wysokoci, zwarty, ronie powoli. L i c i e dwusezonowe - letnie 2,8 × 1,2 cm, ciemnozielone z odcieniem czerwieni. K w i a t y w po³. V, bardzo liczne, + 3,3 cm red., szeroko rozwarte, w p±ku purpuroworóæowe (HCC 29/1 - 29/2), pó¼niej jasnoróæowe (HCC 630/26 - 30/3), pod koniec kwitnienia z bia³ymi paskami. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), bardzo dobrze u nas rosn±ca i atrakcyjna przez obfite kwitnienie. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowa³a U. Nawrocka-Grzekowiak 1990.