Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
590 pan.22; kwatera IIA
010821
Rhododendron 'Kokardia' {H. Hachmann 1957/1978} (Gr. 1a Ponticum)
[R. 'Humboldt' × R. 'Direktör E. Hjelm']
żanecznik 'Kokardia'
K r z e w 2 - 2,5 m wysokości, po 15 latach uprawy 1,3 - 1,6 × 1,6 - 1,8 m, szeroko wyprostowany i zwarty. L i ś c i e wielosezonowe 9 - 12 × 3 - 4 cm. K w i a t y  w V/VI, 5 - 6 cm śred., purpuroworóżowe (78A-B); plamka duża (!), bardzo wyraźna, czarnopurpurowa (79A), prześwitująca przez gardziel na zewnątrz; brzeg płatków lekko pofalowany; nitki pręcików i słupka białe, znamię słupka bordowe; zebrane po 10 - 17 w piramidalne kwiatostany 10 - 13 × 10 - 13 cm. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C). P o c h .: Firma T.J. Rud. Seidel Rhododendronkulturen, Grüngräbschen - 1994.