Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.40 84
592 pan. 22; kwatera: IIA, IIC;
002997
Rhododendron schlippenbachii Maxim 1870
Subg. Pentanthera, Sect. Sciadorhodion
syn.: Azalea schlippenbachii (Maxim.) Kuntze 1891, Rhododendron schlippenbachii Maxim. f. albiflorum
Y.N.Lee 1974, „Royal Azalea”, „Kurofune Tsutsuji”
Azalia Schlippenbacha
K r z e w 0,5 - 1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie do 4 - 5 m. P ź d y krótkie i sztywne. L i c i e sezonowe 4 - 10 × 2,5 - 5 cm, odwrotnie jajowate, zebrane po 5 na krótkich pźdach; jesieni± æowe i z³ocistoæó³te. K w i a t y rozwijaj± siź w IV/V wraz z li¶ęmi, 5 - 7 (17) cm red., najwiźksze wród azalii, od lejkowatodzwonkowatych do szeroko kulistych, bia³e (dawniej R. schlippenbachii f. albiflorum), delikatnie jasnoróæowe lub ciemnoróæowe z purpurowymi cźtkami w gardzieli, p³atki jajowate, okr±g³e lub zaostrzone; zebrane po 12, czasem po 10 na końcach jednorocznych pźdów. W y s t .: Chiny Liaoning, r. Japonia, Pó³wysep Koreański, Rosja Sachalin, Kraj Amurski, na wysokoci do 800 m. U p r .: mroz. ( - 29 °C); azalia ma³o wymagaj±ca w stosunku do gleby, ale wiat³olubna (!). Ma duæ± zdolno¶ę regeneracyjn± z pźdów odrolowych. W a r t o   w i e d z i e ę : nazwź gatunkow± nadano ku czci rosyjskiego oficera marynarki i podróænika barona Aleksandra von Schlippenbacha, który odkry³ tź azaliź w 1854 r. podczas wyprawy na Pó³wysep Koreański, na fregacie „Pallada”. Azalia Schlippenbacha kwiat narodowy Korei jest gatunkiem zagroæonym na stanowiskach naturalnych i ujźtym w Czerwonej ksiźdze ZSRR (1984). P o c h .: Góry Diamentowe, Korea P³n. - 1995; Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1990; nn ofiarowa³ Z. Chlebicki - 1996.